Santa un Reinis

Wedding planner: BANNTÉ EVENTS by Inga Bērziņa
Decorations: FEJA
Graphic design: Alise Ķīnasta
Photography: Lūcija Rošane
Catering: Amrita
Cake: Darbnīca
Venue: Chill inn
Host: Lauris Dzelzītis
Live band: Refleksija
DJ: Spinga