Reičela un Rolands

Kāzas organizē: BANNTÉ EVENTS // Inga Bērziņa
Dekorācijas un floristika: Love letters
Foto: Anda Upmale
Svinību vieta: Villa Santa